Ekonomi med mera

BOKFÖR​A & FAKTURA

Vi kan hjälpa dig med allt från enstaka verifikationer till löpande bokföring. Du kan även överlämna fakturering åt oss. Vi hjälper dig strukturera och automatisera utifrån dina specifika behov. Om du behöver ett enklare upplägg med manuella fakturaunderlag, ordnar vi även det.

BOKSLUT & DEKLARATION

Vi hjälper dig upprätta bokslut med allt från bilagor, göra avsättningar och underlag till skatteberäkning,  Vi kan även ställa upp årsredovisning enligt dina önskemål. Vi hjälper dig deklarera – båda företaget och dig som privatperson.

PERSONAL & LÖNER

Vi kan personaladministration, löner och förmåner: 

  • Tid & Projektredovisning
  • Lönekörning & utbetalning
  • Pension & försäkring
  • Tjänste- & förmånsbilar